Čsn 33 20007702

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena. Elektrotechnické předpisy. Jak jsou definovány jednotlivé zóny u bazénu a jiných nádrží, jako jsou třeba fontány či brodítka?

Jaké jsou dovolené ochrany a naopak, jaké ochrany nesmíme použít? Jednotlivé požadavky této normy jsou aplikovatelné na nádrže plaveckých bazénu, nádrže fontán a nádrže brodítek a zón je obklopujících, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšeno snížením odporu těla a kontaktem s potenciálem země. This standard contains identical version the Harmonization document HD 384. Nahrazení předchozích norem. Zásuvky a spínače smí být vně umývacího.

Motor čerpadla je napájen elektrickou energií. AB- Atmosférická vlhkost. Убедитесь, что устройство подключено к розетке, которая имеет защиту . Součástí čerpadla musí být i. TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky bez oken, dveře a upevněné . Zásahy do elektroinstalace tepelného . V prostorech s bazénem musí el.

Provoz a údržba a čištění. Pro uvedení do provozu doporučujeme respektovat postup uvedený v příslušných národních normách nebo platných technických pravidel. WARnUnG Sicherstellen, dass das Produkt ausschließlich an gesicherte 2Volt. Steckdosen angeschlossen wir die vor Kurzschlüssen geschützt sind. WARNING – Check that the device is plugged into a power outlet that is protected against short-circuits.

RNING – Se till att produkten endast ansluts till ett skyddat 2V uttag som är skyddat mot kortslutningar. Produkten ska matas via en isolerande transformator eller via en jordfelsavkännare med en märkrestström på . WAARSCHUWInG – Zorg ervoor dat u de machine alleen aansluit op een stopcontact van 2V dat beschermd is tegen kortsluitingen. InG – Be certain the machine is only plugged into a protected 2v outlet that is protected from short-circuits. The electrical installation and wiring of this equipment must comply with local installation standards.

Dry contact 7A max potential free. Priority heating function. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 713: Nábytek = Electrical installations of buildings.

Part Requirements for special installations and locations – Section 713: Furniture. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech.