Čsn 33 20007701 pdf

Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude. PDF je možné stáhnout zde.

TU Ostrava, FEI, Katedra elektrotechniky bez oken, dveře a upevněné . S ohledem na značný dopad norem dotýkajících se problematiky v ní . Problematiku zón v koupelně řeší. Koupelny a sprchové kouty se dělí na : ❖ zónu 0. Zóna = vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Elektrické zařízení v zóně musí mít krytí mini- málně IP x7. Для этого изделия необходимо использовать только специальный смеситель низкого давления.

Открытием крана горячей воды ( красное обозначение) на смесителе автоматически включается нагрев проточной . При установке в ванных, умывальных комнатах и душевых необходимо руководствоваться стандартом. После выверки расстояния от стены присоедините провод внешнего защитного подключения! Степень защиты электрических компонентов водонагревателя – IP 45. V prostorech s bazénem musí el.

Před prvním připojením do elektrické sítě musí osoba k tomu oprávněná prověřit, zda elektrická instalace splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. OTT-E nesmí být v koupelnách a sprchách umístěna uvnitř vany . Pokud nebude ETT připojeno k síti namontovanou síťovou vidlicí, musí být v přívodu ETT namontován spínač, který v případě . The maximum current consumption does not exceed 5W, therefore, it is possible to use the 10A circuit breaker. Under current conditions, it is suitable to use a cable with copper . В ванных комнатах конвектор устанавливается в соответствии с нормой. Данная норма регламентирует правила установки.

Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím. Запрещается устанавливать в зонах. Размещение котла с учётом противопожарных . A special low-pressure combination faucet has to be used with this product.

Opening the hot water valve (red) on the combination faucet activates automatically heating of the flowing water. Turning the heating on is . Měření elektrické energie. Přímé – stávající elektroměry v nových elektroměrových rozvaděčích. Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci.

Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. popálení). Nikdy nevsunujte prsty a jiné předměty do vstupních a výstupních otvorů. Ventilátor nesmí být umístěn přímo pod el.

Nelze ho umístit těsně do rohu místnosti, ale min. Změny oproti požadavkům předchozí normy: rozšíření zóny na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu, a z toho důvodu vynechání zvláštních požadavků na el. It has been introduced into the market on the basis of the approval and certification by the State Electro-technical. The heating element comprises a heating coil with a safety thermal cut-out set at.

Dostupné z: online verze.