Čsn 33 20002

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena. Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:. Při kladení kabelových vedení do vodních toků je třeba volit speciální materiály odpovídající třídám ADnebo AD8. Porovnání definic výskytu vody.

Tento pokyn se používá pro elektrické instalace v budovách. Obsahuje vysvětlující poznámky k termínům použitým v IEC 36 které uvádí oddíly až normy IEC 50 . AD Výskyt vody AD– stříkající voda. Podniková norma energetiky pro určování vnějších vlivů působících na zařízení DS a PS. Stanovenie základných charakteristík. Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do kV.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru. Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů. Využití a konstrukce budovy. Proto seznamuje čtenáře s nejnovějšími požadavky a terminologií.

Revize elektrických zařízení. Ochranná opatření pro zajištění . Napříkla že – elektrická instalace může mít i více začátků ( vlastní více míst připojení), – cizí vodivou částí. Další obsah stránky je . Umístění elektrického zařízení. SAFETY VALVES Part 1: Terms and definitions.

Elektrotechnické předpisy. Základní hlediska, stanoveni základních charakteristik, definice. Electrical equipment and installations. Part 2: Definitions Chapter 21: Guide to general terms. Matériel et installation électriques.

Partie 2: Définitions Chapitre 21: Guide pour les termes généraux. Errichten von Starkstromanlagen. Teil 2: Definitionen Kapitel 21: Gebrauchsanweisung für allgemeine Begriffe.

Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. Obsluha elektrického zařízení. Práce na elektrickém zařízení. Proč je nutné provádět elektro revize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat elektrická zařízení bezpečná. Závada na elektroinstalaci je častou příčinou vzniku požárů. Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojo- vání, spínání a řízení.

WIT Transactions on Engineering . Všechny neživé části jsou vodivě spojeny s hlavním uzemňovacím svodem.