Čsn 33 2000 download

Tato norma stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Normy ČSN zdarma ke stažení. Podle právní úpravy, platné v České republice, nejsou technické normy dostupné ke stažení z Internetu. При установке в ванных, умывальных комнатах и душевых необходимо руководствоваться стандартом. После выверки расстояния от стены присоедините провод внешнего защитного подключения!

Степень защиты электрических компонентов водонагревателя – IP 45. Již několik let je v platnosti norma ČSN 33. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Ta je nyní základní normou pro elektroinstalace ve zdravotnictví.

Pohled na tuto normu se často soustřeďuje pře- devším na zálohování sítí a . Assembly procedure of the. The terminal boards comply with the requirements of standards ČSN. V prostorech s bazénem musí el. Provoz a údržba a čištění.

Pro uvedení do provozu doporučujeme respektovat postup uvedený v příslušných národních normách nebo platných technických pravidel. Техническая информация стр. Установка, монтаж и снятие датчика. Подключение ферритовых колец.

Single- purpose equipment and equipment in special buildings (exhibitions, shows and stands) and shall ensure that an inspection report is compiled by an authorised person and shall submit this report to a designated employee ofINCHEBA EXPO. Ochrana malým napětíSELV A PELV čl. Zdroje jsou navrženy tak, aby splňovaly svojí konstrukcí. При расположении электропривода на . The maximum current consumption does not exceed 5W, therefore, it is possible to use the 10A circuit breaker. Under current conditions, it is suitable to use a cable with copper . Před instalací musí být přístroj opticky zkontrolován, zda není mechanicky poškozen.

Jeho použití je povoleno pouze v mezích parametrů uvedených v těchto instalačních instrukcích. V případě zjištěného poškození nesmí být instalován. Диффузоры предназначаются для макроклиматических областей с умеренным климатом (Н).