Čsn 33 2000 7 701 ed 3

Počet stran, stran formátu A4. Náhled normy, náhled obsahu normy. Dostupnost, skladem (tisk na počkání) . Pro zónu žádné zvláštní požadavky na elektrické zařízení nebyly, kromě obvodů . Chtěl bych se zeptat zdali tomu tak . Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Mohou být umístěny vypínače a krabice v zóně 2. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку груд.

Změny oproti požadavkům předchozí normy: rozšíření zóny na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu, a z toho důvodu vynechání zvláštních požadavků na el. Problematiku zón v koupelně řeší. Koupelny a sprchové kouty se dělí na : ❖ zónu 0. Zóna = vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany.

Technická zařízení budov III – Fakulta stavební. VŠB – TU Ostrava, FEI, . Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. Přístroje pro odpojování a spínání.

Uzemnění a ochranné vodiče. Svítidla a světelná instalace. Prostory s vanou nebo sprchou. Základní hlediska na el.

Bezpečnostní předpisy pro práci na . Vnitřní elektrické rozvody. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍK REALIZAC STAVBY. Tato se umisťuje v místnosti vany v návaznosti na ČSN. Rozvodnice musí mít krytí odpovídající danému prostředí. V této rozvodnici musí být umístěný hlavní vypínač v návaznosti na ČSN.

Stavební výkresy poskytnuté projektantem stavební části, včetně informacích o použitých stavebních materiálech. Přílohy : Tabulka určení vnějších vlivů – list. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Obsluha a práce na elektrických zařízeních.