Chvaletice lom

Hlavním předmětem podnikání firmy GRANITA s. Ložisko žuly se nachází jihovýchodně od obce Chvaletice , v katastrálním území Chvaletice , v kraji Pardubickém. Lom je dobře komunikačně přístupný ze silnice I. Kutná Hora – Přelouč a silnice II. Zbytky sekundárních minerálů v bývalém velkolomu Chvaletice.

Nejvyšší těžba byla dosažena v 60. Původně se na prostoru dnešních Chvaletic nacházely dvě vsi a to Chvaletice a Telčice. V padesátých letech dvacátého století byl východně od města otevřen velký povrchový lom na pyrit, kterému padla za oběť severní část původních Chvaletic. Hornická činnost ovlivnila i sídelní strukturu území. Chvaletice – LoTrasa, vzdálenost, trasu jízdy.

Postupně zanikly původní . Také zahrnuje autobusové a vlakové plány!

Odedávna se zde těžila železná ruda a to již pro Přemysla Otakara II. Zmíňky také můžeme najít u kronikáře Václava Hájka z Libočan. Prosetín 1– Naplánovat trasu. Firma těží blokovou těžbou prosetínskou žulu. Na místě původní obce Chvaletice se po válce těžil pyrit a mangan, ve zdevastovaném území později vyrostla také uhelná elektrárna.

Staré lomy, které jsou za jejím areálem, se teď vrací zpět přírodě. Po těžbě zůstala desítky metrů hluboká jáma, poničeno bylo . Chvaletice je založen etážový lom , ve kterém probíhá intenzivní těžba kamene. Do lomu se dostaneme ze silnice č. Asfaltová odbočka vede do Chvaletic, ale musíme z ní odbočit znovu vpravo těsně před částí . Zdechovic směr Bernardov. Datum poslední aktualizace údajů: 22.

V místech dolu Chvaletice , kde se od 19. Mn rudy, po rozsáhlém vrtném průzkumu, vzniká k 1. Manganorudné a kyzové závody Chvaletice. Výroba drceného kameniva a nabídka vrtacích prací.

Proto jsme pro vás připravili okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9- lokalit denně. Chvaletice (stanoviště u usazovací nádrže na východním okraji obce, zaparkovat u kostela) V okolí Chvaletic, Litošic a Sovolusk jsou velká ložiska pyritu a rodochrozitu. Dnes je povrchový lom u Chvaletic zavezen popílkem z .