Broušení zrcadla pro astronomický dalekohled

Seriál několika článečků popisující postup broušení a leštění zrcadla pro astronomický dalekohled tak, jak se provádí na kurzech pravidelně pořádaných Hvězdárnou v Rokycanech. Seriál je vhodný pro zájemce, kteří se na kurz chystají, aby zhruba věděli, co je tam čeká nebo naopak pro brusiče, kteří mají . Tyto dva bezvadné kurzy pořádá pravidelně již řadu let hvězdárna v Rokycanech, a zájemcům o stavbu amatérského astronomického. Domů Broušení zrcadla pro astronomický dalekohled.

Pokud ne, je levnější a hlavně rychlejší koupit celý dalekohled , nebo když už chceš stavět, tak aspoň zrcadla. To první se ti téměř jistě. Zkus se zeptat tady na foru uživatele Elbi, ten brousí , třeba nějaké malé kotouče bude mít.

Jinak samotné paraboloidy i eliptická zrcadla nabízejí v Binoxu- astronomická optika. Hvězdárna v Rokycanech a Plzni – Kurzy broušení zrcadel a stavby. Oba kurzy probíhají v areálu Hvězdárny v Rokycanech. S přesným programem budou účastníci seznámeni při zahájení každého z kurzů.

Kurz broušení astronomických zrcadel se koná . SCHOTT, producent mimořádných a kvalitních astronomických. Díky tomu by po několika letech znovu ráda obnovila kurzy broušení astronomických zrcadel a stavby dalekohledů , které tu mají dlouholetou tradici. Nová budova se skladem a dílnou stála téměř dva miliony korun a nahradila objekt staré . Pro kvalitní zobrazení s dalekohledy Newton je nutné stabilní a dobré upevnění primárního zrcadla a tento držák tyto požadavky splňuje. Kotouč skla SIMAX d 2x 3 váha cca kg, výlisek s předlisovaným poloměrem pro světelnost 1:3ve vlastních formách, jemně vychlazený, určeno pro astronomická zrcadla.

Vyhlídkový dalekohled BcA. Jakub r Diplomová práce ABSTRAKT který se jako výraz pro dalekohled vţil v anglicky Dalekohled (nejen) astronomický. Tvar zrcadla po broušení a leštění se na celé optické ploše nebude odchylovat od požadovaného tvaru o více než nm (miliontin milimetru). Po dokončení a instalaci bude zrcadlo Mzavěšeno nad mohutným segmentovým primárním zrcadlem dalekohledu ELT, kde bude tvořit druhý člen nové . Stavba amatérských astronomických dalekohledů má v naši zemi dlouhou tradici a touto cestou vznikla spousta vynikajících zdařilých přístrojů, které posloužily všeobecné osvětě i romantickému poznávání mnoha přátel astronomie. Tradice pořádání kurzů broušení astronomických zrcadel a stavby malých amatérských . Během pokusů s větším refraktorem jsem zabřehl trochu do broušení zrcadel.

Podařilo se mi vybrousit dvě zrcadla a 1mm ze zavařovacích víček na sklenice,které jsem si posléze nechal pokovit ve VOD AV ČR v Turnově. Jiří Procházka před mnoha lety prováděl broušení astronomických zrcadel , která jsou nejdůležitější součástí astronomických dalekohledů , napadlo ho použít při jejich leštění voskové mezistěny, jejichž struktura se vyznačuje přesnou geometrií. Každoročně o prázdninách probíhají v Rokycanech kurzy broušení astronomických zrcadel a stavby dalekohledů. První kurz broušení astronomických zrcadel se na Hvězdárně v Rokycanech uskutečnil již začátkem . Dalším vyrobeným doplňkem je přípravek pro seřízení dalekohledu. Je vyrobený opět z duralu a pomocí malého otvoru, umístěného přesně ve středu, umožňuje seřízení zrcadel.

Tento přípravek jsem vyrobil, protože sem v době dokončení dalekohledu neměl cestu do GM electronics, kde bych si koupil modul laserového . Pro primární zobrazení v chromosférickém dalekohledu je používáno mnoho typů. Německá firma Schott odlila v Mohuči prvních šest segmentů primárního zrcadla pro chystaný dalekohled ELT (Extremely Large Telescope). Broušení a pokovení zajistí francouzská společnost Safran Reosc, která bude rovněž provádět jejich testování,“ informuje astronomická organizace.