Autonomie místo přizpůsobení

Pokud vás zajímá, kdo je to Pär Ahlbom a jak může vypadat jeho škola Solvik ve Švédsku, shlédněte film o intuitivní pedagogice, kde Věříme, že vás nadchne závan volnosti a svobody, tak jako nás. Co tedy chceme po dětech – autonomii nebo adaptaci? Pravděpodobně nejblíž švédskému originálu je škola Windrater Talschule u Essenu. O intuitivní pedagogice u nás bylo napsáno několik článků, některé z nich si můžete přečíst v sekci články. Dokument o škole ve švédském Solviku, kde vznikla intuitivní pedagogika – rozhovory se zakladateli a učiteli školy.

Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích. Místo: MAITREA, Týnská ulička Praha . Sudislavi promítat dokument o škole Solvik ve Švédsku s českými titulky. Po promítání bude beseda za účasti Pavla Kraemera, který školu nedávno osobně navštívil.

Vstupné dobrovolné, doporučené Kč. Hosted by Živá škola Olomouc. Die Solvikschule in Schweden. Hier gilt die Freiwilligkeit als Grundvoraussetzung für das Lernen.

Organizace mohou svým lidem umožnit, aby si vytvářeli vlastní pracovní rozvrhy, samostatně si volili způsob či místo výkonu práce. Autonomie při práci může mít různé formy. Ať už však manažeři autonomii definují jakkoli, měli by mít na paměti, že zaměstnanci, kteří cítí volnost, dosahují lepších výsledků.

Kdo umí švédsky, může se podívat . Místo konání akce: Tišnov (místo bude upřesněno). Lesní rodinný klub na Tišnovsku. Kontaktní osoba: Veronika Juříková. Odkazy na videa a texty, které nás inspirují: Jana Nováčková: Respektovat a být respektován.

O motivaci k učení, známkách, pochvalách, respektu… Jana Nováčková: Respekt ve vzdělávání. Autoři: John Geiter a Uwe Hanke (Německo) Délka filmu: min. Je možné si jej objednat v našem sdružení. Film je s českými titulky.

Ukázku filmu si můžete prohlédnout zde. Tříletý seminář: Institut pro podporu inovativního vzdělávání. Petera Graye (výzkumný profesor psychologie). Odpovědnost za vzdělávání – dospělý má v sobě pěstovat maximální důvěru, že dítě je stejně odpovědné za svůj život jako každý . Objevují se proto snahy přizpůsobovat pracovní místo jeho nositeli, resp. Rozsah autonomie může být různý, zpravidla se zvyšuje v několika stupních: 1. Děti velmi dobře reagují na jakýsi self-point, vlastní bod a své místo , ohraničené, vymezené, stálé a určené k dané činnosti.

Může to být hrací deka,. Vědomí, že autonomie (svébytnost) jednoho naráží na autonomii druhého. Přizpůsobíme ho, nebo dokonce vyklidíme.

Nejde o to mít plán (pseudo-konkrétní utopii) a realitu tomuto plánu přizpůsobit , jako v případě minulých komunistických hnutí (to byl příklad heteronomie). Politika autonomie nemůže mít žádný utopický, univerzální plán, záleží na lidech v konkrétních místech a situacích jak a co sebe-utvoří. Je otázkou pak jestli by v . Práce jsou konány v místě , kde je to pro firmu nejvýhodnější bez ohledu na hranice vymezené v organizační struktuře.

Sílící tlak na individualizaci výstupů a přizpůsobování hromadné produkce se projevuje iv činnosti cestovních kanceláří. Princip pružné autonomie procesních týmů.