Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti

V knize je podrobně podchycena celá řada pokusů o změnu tradičního způsobu vyučování. Autor píše v úvodu: „Smyslem těchto úvah je pokusit se . Informační portál Šance Dětem poskytuje kvalitní a komplexní informace, které pomáhají rodinám ohrožených dětí v řešení jejich problémové situace. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Dokument zatím nebyl ohodnocen.

Hodnocení: (počet hodnocení: ). Volný na budově Hlavní budova. Mezi nejvýznamnější alternativní školy, vznikající na konci 19. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS. Freinetova škola a jesenská škola. Autor: Karel Rýdl Stav: Použitá Dostupnost: Popis.

Původní brož, 8°, 2stran. Jím navrţená výchova má být zaloţena na individualitě jedince. Poznání se má podle jeho teorie získávat zkušeností, pozorováním a experimentem.

Podporuje pedocentrismus, sebevýchovu a samoučení. Pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. EKONOMIČTÍ DISIDENTI – Naďa Johanisová ((možno zakoupit také v sadě Jiná ekonomie, viz. níže)).

Rýdl: Školy státní, nestátní. Francii, následuje Holandsko, Belgie. Alternatívne školy – vývoj, problémy a perspektívy.

Ferriérem (chtěl uvést do praxe myšlenky z jeho knihy Činná škola). Projektové vyučování v teorii i praxi. V českých zemích nyní existuje škol, z toho jedna speciální, a asi deset mateřských škol, což je nejvíce ze všech bývalých zemí prosovětského bloku. Během vývoje prokázaly vlastní schopnost existence a ovlivnily pedagogické . Ontogeneze lidské psychiky: vývoj člověka do patnácti let.

Klientom centrovaná terapia. Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Katedra pedagogiky a psychologie. Daltonský plán jako výzva. Marika Valouchová vedoucí.

Třídní schůzky (způsob komunikace školy a rodičů). Základní výchovné činnosti třídního učitele. Stanou se učitelé opět . Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Andragogika, filozofie – věda.

Za novou kvalitu vyučování. Moderní matematicko-přírodovědné vzdělání, podmínky jeho realizace a účinného výchovného působení. Studijní texty k dějinám pedagogiky.