Alternativní mateřské školy

Teoretická část vymezuje pojem alternativní vzdělávání. Dále se zabývá jednotlivými vlastnostmi, funkcemi alternativních škol a charakterizuje jednotlivé typy alternativních mateřských škol. Jsou podmnožinou soukromých školek.

Nejvýraznějším znakem lesní mateřské školky je to, že výuka probíhá ve většině programů venku za každého počasí. Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí . Mají speciálně upravené osnovy, které kladou důraz na v tradičních školách často .

Netradičních mateřských škol přibývá, před lety módní montessoriovskou a waldorfskou dnes na špici oblíbenosti vystřídaly lesní kluby. Slibují mnohé, třeba respektující a individuální přístup k dítěti či důraz na jeho samostatnost. Ale jsou skutečně lepší než klasické školky? Nebo je to jen módní nafouklá . Jihočeská universita v Českých Budějovicích.

Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí diplomové práce: Mgr. Margareta Garabiková Pártlová. Alternativní mateřské školy v Českých Budějovicích a jejich okolí.

Vypracovala: Zlata Vychytilová. Naše školka je první alternativní školou s prvky waldorfské pedagogiky v Čechách. Hlavním cílem teoretické části je vymezení základních pojmů týkajících se problematiky spolupráce mateřské školy a rodiny.

Tato část se zaměřuje na důležitost spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou, běžné formy spolupráce, na rozdíly ve spolupráci u běžné a alternativní mateřské školy a také na komunikaci jako . Tato bakalářská práce se bude zabývat lesními mateřskými školami v České republice. Hlavním tématem jsou lesní mateřské školy , jejich zázemí, stravování dětí a oblečení dětí do přírody. Pozornost je také věnována důležitosti lesa pro člověka, lesní pedagogice a osobě, která je jedním ze zakladatelů environmentálního . Navštěvuje Vaše dítě alternativní MŠ ? Splnila Vaše očekávání ? Můžete srovnávat s jiným typem školky? V šesté kapitole analyzuji a interpretuji data výsledků výzkumu, a sedmá kapitola již podává závěr výzkumné části. Jedná se o předškolní zařízení ( mateřské školky), základní i střední školy , které nabízejí přizpůsobivější program pro vzdělávání než tradiční školy.

Klíčová slova: Předškolní věk, mateřská škola , alternativní , inovativní, standardní, . Motivace rodičů k volbě alternativní mateřské školy. Mateřská škola se nachází v klidné části obce Komořany. Třídy nazvané ,,U pejska“ a ,,U kočičky“ jsou umístěny v samostatných pavilonech spojených hospodářskou částí budovy. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 1strávníků.

V alternativní mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který vychází z Kurikula Začít spolu. Nabídku klasického vzdělávání rozšiřují v ČR také alternativní školy.

Některé fungují zcela samostatně, jinde zavádějí nové přístupy postupně i na běžných školách. Předávání učiva se obvykle děje formou projektu, diskuse či řešením úkolů. Uherské Hradiště, Svatováclavská 943.

Každé odloučené pracoviště mateřské školy má vypracován svůj Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.