Alternativní a inovativní školy

Novinky z oboru inovativního vzdělávání a tipy na zajímavé akce. Katalog alternativních a inovativních škol. Popis moderních vzdělávacích proudů. Téma alternativních škol a inovativních koncepcí nelze nahlížet izolovaně, nýbrž v existujícím širším kon- textu (praxe, teorie, výzkum). Sekce obsahuje základní přehled o alternativních výukových metodách.

Kromě výkladových textů obsahuje také odkazy na www stránky a bibliografii k dané problematice. Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné?

Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. Stejně jako ostatní školy , i alternativy mají povinnost plnit závazný rámcový vzdělávací . Apr Rozmach inovativních škol zčásti navazuje na velký rozvoj alternativních , především lesních a Montessori školek, zčásti je reakcí na veřejné školy. Za jediný rok stoupl počet soukromých škol o procent,.

Proto nelze očekávat, že se alternativní školství přes svoje klady stane hlavním vzdělávacím proudem. Pokud věnujeme dostatečnou pozornost i historickému vývoji výchovy a vzdělávání, nemůže být pro nás problémem správně používat jednotlivé pojmy typu alternativní škola , volná škola , nestátní škola , inovativní škola apod. Protože jsem se tomuto problému věnoval podrobně již několikrát, poukáži jen na hlavní problémy. Definice pojmu inovativní škola podle.

Dec Nepotvrzuje se tedy, že učitelé v alternativních školách vyučují žáky zásadně odlišným způsobem než učitelé v standardních školách – kde naopak jsou mnohdy uplatňovány inovativní způsoby výuky. Autoři výzkumu to vysvětlují následovně: „Zřejmě jsou pedagogické kolektivy skupinami značně . Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. Original from, Indiana University.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. Alternativní přístupy k výchově a vzdělávání – záznamy článků z časopisů. Dewey – činnostní učení = učíme se tím, . Kniha odpovídá na otázky jaké alternativní školy a alternativní koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě. Klade si otázky zda jsou lepší než školy běžné.

O známějších typech alteternativních škol přináší podrobnější informace a seznamuje čtenáře o . Pavel Kraemer získal pedagogické zkušenosti jako učitel na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V Praze založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy a poskytuje podporu při zakládání i řízení alternativních.